Tilgiv – så hjælper du dig selv

Har du en oplevelse af at være fyldt op med vrede, bitterhed og nag? Du sidder fast i, at du synes du er blevet svigtet i dit liv. Måske af  dine forældre, din chef har overset dig og din partner lytter ikke til dig, og du føler dig forbigået og svigtet. Måske har du været udsat for utroskab eller anden form for svigt. Måske er det oplevelsen af de mange små svigt i hverdagen der fylder. Uanset hvad, så straffer du også dig selv ved at holde fast på vreden, bitterheden og forbitrelsen. Måske ender du med at være et sted i dit liv, hvor der bare ikke er rart at være.

Hvad er tilgivelse ikke?

Tilgivelse er IKKE at acceptere. Det vil sige, at hvis du f.eks. er blevet krænket eller svigtet af en du har tæt på dig, så betyder tilgivelse IKKE, at du synes krænkelsen eller svigtet var i orden.

Tilgivelse handler om dig og hvordan du har det indeni.

Når du er vred, bitter og/eller hadefuld, så har disse følelser blandt andet til formål at beskytte dig mod det menneske, som har krænket eller svigtet dig eller de handlinger som er begået mod dig. Følelserne er en beskyttelse af dig. Når du er vred på et menneske, lægger du afstand til dem og det giver dig en mulighed for at passe på dig selv og sørge for, at du kan give dig selv det du har brug for. Du kan måske endda mærke det – når du er vred, ligger vreden som barriere mellem dig og det menneske du er vred på. 

Tilgiv – det hjælper 

Når du tilgiver dig selv og andre, kan du slippe vrede, nag, bitterhed og forbitrelse, så du får fred og kan komme videre i dit liv.


Når vi bærer nag og holder fast i vreden, hadet og bitterheden, forgifter vi os selv.
Alle de negative tanker skaber destruktive følelser, som ødelægger vores liv. Vi hænger fast i fortiden og har svært ved at komme videre med alt det, vi gerne vil. Som om det ikke var nok, så viser flere studier, at vi i værste fald også risikerer at betale en høj pris i forhold til vores helbred.

Vores nærmeste kommer også til at lide, når vi bærer rundt på gammelt uforløst smerte, fordi vi reagerer mere vredt, afvisende og koldt.

For din egen skyld

”Hvis jeg tilgiver ham/hende, så tror han/hun bare, at det er i orden, hvad han/hun har gjort.”

Den tanke er nærliggende, når hadet ruller og raseriet koger.
Og mange har svært ved at tilgive, fordi de oplever, at de dermed giver køb på sig selv – at det simpelthen er uretfærdigt.

Men pointen er, at tilgivelse er noget vi gør for selv. Vi gør det ikke for den andens skyld, men for vores egen, så vi kan få fred og glæde igen.

Tilgivelse er ikke at glemme det, der er gjort mod dig, at se igennem fingre med det eller bare undskylde det. Det ville være en benægtelse og en bagatellisering. Tilgivelse er at sætte dig selv fri og komme videre.

Når du tilgiver, sætter du dig selv fri og får adgang til lykken, fordi du ikke længere er bundet af de smertefulde følelser. Følelser, som fylder dig og giver den anden magt over dig. Det nytter ikke noget, at du tror, du kan ramme den anden med din vrede. Måske ved den anden slet ikke, hvordan du har det. Så tilgivelse er at give slip på destruktive følelser som vrede, had og bitterhed mod et andet menneske, som du bærer rundt på.

Det handler om dig

Hvis du gerne vil sætte dig selv fri ved at tilgive noget, en anden har gjort imod dig, men du absolut ikke har lyst til at sige det højt til personen, så er den gode nyhed, at det behøver du heller ikke.

Processen virker alligevel. Det vigtige er, at du får tilgivet inde i dig selv, så du kan komme videre med dit liv.

Der kan dog være en ret stor gevinst i at sige det højt. Så har du lyst til at gå skridtet videre og sige det, så gør endelig det. Det er en flot handling, fordi du viser storhed, når du tilgiver et andet menneske. Og det giver dig dyb selvrespekt og større selvværd. Den, du tilgiver, vil også opleve, at du er stor i din adfærd, og det skaber læring hos det andet menneske.

Tilgiv dig selv

Nogle gange er det os selv, vi skal tilgive. Måske for ting vi har gjort og sagt – eller for ting vi har undladt at gøre og sige. Det kan være jobbet, vi ikke turde sige ja til, kærligheden vi stak af fra, veninden vi svigtede, eller andres handlinger vi ikke reagerede på.

Når vi har brug for at tilgive os selv, sidder vi fast i den samme negative og forgiftende indre dialog, som når vi har brug for at tilgive folk omkring os.

Fred og lykke
Når du tilgiver, er du i stand til at acceptere tingene, som de er og var. Og når vi ikke længere slæber rundt på en masse negative følelser og lever i usunde mønstre, kan vi endelig slutte fred med os selv og i sidste ende få adgang til lykken.

Du får overskud og kan være noget for andre. Du vil få flowet tilbage i dit liv, fordi du genskaber troen på dig selv, dine muligheder og din tillid til livet og andre mennesker.

Vejen til tilgivelse

Skriv et brev – og brænd det
Skriv et brev til den, der har såret, skuffet eller krænket dig. Udtryk klart og ærligt, hvad du føler, og hvorfor personens adfærd sårede dig og gjorde dig vred. Afslut med det klare budskab, at du har tilgivet. Derefter enten brænder du eller begravet brevet sammen med din bitterhed og vrede.

Øv dig med de små krænkelser
For at blive i stand til at tilgive alvorlige krænkelser kan du med fordel øve dig i at tilgive de små og lette. Tilgiv øjeblikkeligt de små fejl, du bliver udsat for – en ubehøvlet ekspedient, en fræk medtrafikant, din arbejdsgiver for at være kort for hovedet, din partner for ikke at spørge ind til dig eller for ikke at overholde en aftale.

Husk på, at der altid ligger en bagved liggende årsag til at folk gør som de gør. Ingen sårer andre med vilje, uanset om det er den ubehøvlede ekspedient eller partneren der ikke overholder aftalen. 

Rens dine tanker
Brug et par minutter hver dag på at rense dine tanker for små krænkende kommentarer, ubetænksomheder, skuffede forventninger og så videre fra din dag. Så forhindrer du, at små irritationer udvikler sig til dyb vrede og intenst had.

Tilgivelsesproces
Denne øvelse hjælper dig med at sætte smerten i dit hjerte fri – målet er ikke at undskylde andres handlinger. Gentag øvelsen indtil du mærker, der sker et skift i dit hjerte, uanset hvor lille det måtte være. Din tilgivelse vil vokse, efterhånden som du mærker mere medfølelse.

  • Sid et sted, hvor du ikke bliver forstyrret.
  • Luk øjnene og tænk på en person du bærer på vrede, had eller forbitrelse imod.
  • Tag et par dybe åndedrag og giv dig selv lov til at mærke dine følelser uden at gøre noget. Bare læg mærke til dem. Forstå nu, at personens krænkende handling ikke kan ændres. Den ligger i fortiden, og der er intet, du kan gøre for at påvirke den nu. Mærk det uigenkaldelige i dette.
  • Forstå også, at personen måske aldrig forandrer sig. Vedkommende er, som han eller hun er. Tag nogle få dybe åndedrag, imens du accepterer dette.
  • Se nu, at personen er, som han eller hun er og handlede, som han eller hun gjorde, fordi vedkommende rummer en smerte, en mangel eller et sår af en art. Mennesker sårer kun andre, fordi de selv er blevet såret. Se på dem gennem medfølelse.    
  • Sid stille et par minutter, hvor du bare mærker den udvidelse, som medfølelse skaber i hjertet.